Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

Wanneer u merkt dat uw zoon of dochter moeite heeft met het onderwijs op school, met name op het gebied van lezen en schrijven, is het belangrijk dat u hulp inschakelt. Het effectief behandelen van dyslexie kan in de toekomst belemmeringen voorkomen en zullen de gevolgen van dyslexie beperkt blijven. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan het belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in.

School is een belangrijke factor om dyslexie vast te stellen en te behandelen

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal helpt wanneer u vermoedt dat uw kind lastig kan lezen en schrijven. Maar op school ligt ook een belangrijk gedeelte van de behandeling. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

Dyslexie behandelen: bepaal allereerst het schrijf- en leesniveau van het kind

Wanneer uw kind het lastig vindt om te leren lezen en schrijven, is er hulp nodig. Vraag deze hulp aan een specialist, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch lezen en spelling. Ook kan dit onderzoek worden gericht op begrijpend lezen en grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Ook komen er zo een aantal problemen aan het licht Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee.