Fishspaal Bergen
Image default
Bedrijven

Werknemersverzuim door een verkeersongeval: Wat moet een werkgever doen?

Werknemersverzuim – wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?

Een van de uitdagingen waarmee werkgevers kunnen worden geconfronteerd, is wanneer een werknemer verzuimt als gevolg van een verkeersongeval. Niet alleen kan dit leiden tot productiviteitsverlies, maar het brengt ook juridische en ethische verplichtingen met zich mee. In deze blog zullen we enkele nuttige stappen bespreken die werkgevers kunnen nemen wanneer een werknemer verzuimt door een ongeval in het verkeer.

Zorg voor de veiligheid van de werknemer

De veiligheid en het welzijn van werknemers staan altijd voorop. Zodra u op de hoogte bent van het verkeersongeval, neemt u direct contact op met de werknemer om te controleren of hij of zij medische hulp nodig heeft. Indien nodig, verwijs de werknemer dan naar de juiste medische zorgverleners om ervoor te zorgen dat hij of zij de nodige behandeling krijgt.

Verzamel informatie over het ongeval

Om de situatie goed te begrijpen en te beoordelen, is het belangrijk om alle relevante informatie met betrekking tot het verkeersongeval te verzamelen. Vraag de werknemer om een gedetailleerde beschrijving van het incident, inclusief datum, tijd, locatie, betrokken partijen en eventuele getuigen. Daarnaast kunt u ook vragen naar kopieën van politierapporten, medische verslagen en andere relevante documentatie.

Neem contact op met uw verzekeraar

Raadpleeg uw bedrijfsverzekering om te bepalen welke dekkingen beschikbaar zijn voor werknemersverzuim als gevolg van verkeersongevallen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar om het incident te melden en de nodige stappen te ondernemen om een claim in te dienen. Houd er rekening mee dat verzekeringspolissen kunnen variëren, dus zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de specifieke procedures en termijnen.

Houd contact met de werknemer

Het is essentieel om regelmatig contact te houden met de werknemer tijdens zijn of haar herstelproces. Vraag naar de voortgang van het herstel en informeer naar eventuele beperkingen die van invloed kunnen zijn op de werkhervatting. Door open communicatielijnen te behouden, kunt u begrip tonen en zoeken naar geschikte accommodaties voor de werknemer wanneer hij of zij weer aan het werk gaat.

Werk samen met de arbodienstverlener

Als werkgever heeft u mogelijk de steun van een letselschade jurist nodig. Een letselschade expert kan namelijk goed inschatten wat de kosten zijn voor u als werkgever en ook het contact met de verzekeraar oppakken om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Loonregres: Wat houdt het precies in en hoe wordt het berekend?

Wanneer een werknemer een ongeval of letsel oploopt als gevolg van de schuld van een derde partij, kan een werkgever in bepaalde gevallen gebruik maken van het principe van loonregres. Loonregres biedt werkgevers de mogelijkheid om de doorbetaalde loonkosten te verhalen op de aansprakelijke partij. In deze blog zullen we bespreken wat loonregres precies inhoudt en hoe het wordt berekend.

Wat is loonregres?

Loonregres is een juridisch principe dat werkgevers in staat stelt om de loonkosten die zij hebben doorbetaald aan een werknemer als gevolg van een ongeval of letsel, te verhalen op de aansprakelijke derde partij. Het doel van loonregres is om de werkgever te compenseren voor de financiële lasten die voortvloeien uit het loon dat aan de werknemer is betaald tijdens zijn of haar afwezigheid als gevolg van het ongeval.

Voorwaarden voor loonregres:

Om in aanmerking te komen voor loonregres, moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van aansprakelijkheid van een derde partij voor het ongeval of letsel. Dit betekent dat de schuld bij iemand anders dan de werknemer of de werkgever ligt. Ten tweede moet de werkgever aantonen dat hij daadwerkelijk loonkosten heeft betaald als gevolg van het ongeval. Tot slot moet de werkgever binnen een bepaalde wettelijke termijn een regresvordering instellen tegen de aansprakelijke partij.

Berekening van loonregres:

Het bedrag dat een werkgever kan verhalen via loonregres is meestal gelijk aan het doorbetaalde nettoloon aan de werknemer tijdens zijn of haar afwezigheid. Om de loonregres te berekenen, moet de werkgever de volgende stappen volgen:

  • Verzamel alle relevante informatie met betrekking tot het loon van de werknemer, inclusief het basisloon, eventuele toeslagen, bonussen en andere vergoedingen.
  • Trek van het totale loonbedrag de normale inhoudingen af, zoals belastingen, premies en pensioenbijdragen.
  • Het resulterende bedrag is het nettoloon dat aan de werknemer is betaald tijdens zijn of haar afwezigheid als gevolg van het ongeval.
  • Dit nettoloonbedrag kan vervolgens worden gebruikt als basis voor de regresvordering tegen de aansprakelijke partij.

Wilt u graag meer advies over loonregres of weten waar u als werkgever recht op heeft in geval van verzuim van uw medewerker? Neem dan contact op met Schallenberg Letselschade. Wij staan kosteloos bij in letselschade gevallen voor werkgevers en particulieren.

 

 

 

https://schallenberg-letselschade.nl